Friday, 30/09/2022 - 06:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0983294793
  • Email:
   nhunggddttp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Thành viên các hội đồng, ban chỉ đạo theo phân công của UBND huyện.Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục thường xuyên; kiểm tra chuyên ngành; kiểm định chất lượng giáo dục; thư viện - thiết bị trường học và công tác khuyến học.Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc của Phòng GD&ĐT khi được ủy quyền.

 • Lê Công Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0918142776
  • Email:
   lequang015175@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:Phụ trách chung công tác quản lí giáo dục và đào tạo toàn ngành; điều hành ngân sách sự nghiệp giáo dục do cấp thẩm quyền phê duyệt; chủ tài khoản.Thành viên các hội đồng, ban chỉ đạo, tổ công tác theo phân công của UBND huyện. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Bảo vệ nội bộ; tổng hợp; thi đua khen thưởng; tổ chức bộ máy; kế hoạch - tài chính - cơ sở vật chất - xây dựng trường chuẩn; giáo dục trung học cơ sở - tuyển sinh - khảo thí - cấp phát văn bằng; giáo dục ngoài giờ.