Friday, 30/09/2022 - 06:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI
 • Nguyễn Thị Kim Hằng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0976795989
  • Email:
   hanggddtmn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Theo dõi, hướng dẫn và thực hiện công tác chuyên môn cấp học mầm non; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kiểm tra chuyên ngành, kiểm định chất lượng giáo dục – xây dựng trường chuẩn, bồi dưỡng thường xuyên; theo dõi các hoạt động thi đua, phong trào của cấp học.

 • Hoàng Mộng Điệp
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0985617702
  • Email:
   hoangdiep101065@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Theo dõi, hướng dẫn và thực hiện công tác chuyên môn cấp trung học cơ sở; quản lí và cấp phát văn bằng tốt nghiệp THCS; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ: Phổ cập giáo dục, kiểm tra chuyên ngành, kiểm định chất lượng giáo dục – xây dựng trường chuẩn, bồi dưỡng thường xuyên, công tác thư viện – thiết bị trường học; theo dõi các hoạt động thi đua, phong trào của cấp học.

 • Trương Văn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0913178328
  • Email:
   phugdtanphu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Theo dõi, hướng dẫn và thực hiện công tác chuyên môn cấp tiểu học; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ: Phổ cập giáo dục tiểu học, kiểm tra chuyên ngành, kiểm định chất lượng giáo dục – xây dựng trường chuẩn, bồi dưỡng thường xuyên; theo dõi các hoạt động thi đua, phong trào của cấp học.

 • Lê Đình Khôi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0985423007
  • Email:
   ledinhkhoi.gddttp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Theo dõi, hướng dẫn và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành và cơ quan Phòng; quản lí hoạt động thư viện các trường phổ thông và trang thông tin điện tử của phòng; tổng hợp công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học; theo dõi, phối hợp thực hiện tổ chức các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, khoa học kĩ thuật; tiếp nhận và tham mưu điều phối các nguồn tài trợ, học bổng.

 • Đặng Thành Viên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0976021247
  • Email:
   thanhvientp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Theo dõi, hướng dẫn và thực hiện các nhiệm vụ: Chống mù chữ, phổ cập giáo dục, chuyển trường, giáo dục ngoài giờ; phối hợp theo dõi hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng, các hoạt động, phong trào của cơ quan và các cơ sở giáo dục trực thuộc.