Thứ ba, 06/12/2022 - 10:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI
 • Trần Thị Cẩm Hường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0986361908
  • Email:
   huongttcgdtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ; thực hiện lập kế hoạch hoạt động công vụ tuần, tháng; báo cáo định kì và hàng năm theo yêu cầu của Sở GD&ĐT, huyện ủy, UBND huyện; kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan.

 • Trương Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977191007
  • Email:
   truonghoagdtp519@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Theo dõi, hướng dẫn và tham mưu thực hiện công tác quản lí, sử dụng tài chính, tài sản của các trường trực thuộc và cơ quan phòng; theo dõi và thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm và hỗ trợ đối với giáo viên và học sinh.

 • Lê Văn Sâm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0916263935
  • Email:
   thanhsam1978@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Theo dõi, hướng dẫn và thực hiện công tác thống kê, kế hoạch, cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới và dự báo phát triển giáo dục và đào tạo. Tham mưu việc đầu tư, mua sắm đồ dùng đồ chơi trẻ em, thiết bị dạy học. Quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp thực hiện các báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo và huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.  

 • Nguyễn Đình Tâm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0907640780
  • Email:
   dinhtamtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Theo dõi, phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn và thực hiện công tác thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành; thường trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; theo dõi thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật.

 • Đỗ Nguyên Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0913170068
  • Email:
   dotri96@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ: Phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức, nhân sự của ngành và cơ quan phòng; theo dõi kết quả công vụ cơ quan, các trường và chất lượng công chức, viên chức; thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan và của ngành.