Saturday, 11/07/2020 - 15:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI
Thông tin chi tiết:
Trương Thị Hòa
Họ và tên Trương Thị Hòa
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Kế toán
Điện thoại 0977191007
Email truonghoagdtp519@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ: Theo dõi, hướng dẫn và tham mưu thực hiện công tác quản lí, sử dụng tài chính, tài sản của các trường trực thuộc và cơ quan phòng; theo dõi và thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm và hỗ trợ đối với giáo viên và học sinh.