TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982)-(20/11/2015)

 

 
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng
 Phần mềm đọc tài liệu PDF Foxit Reader (khuyên dùng)
Moet.edu.vn
 Tên người dùng
 Mật khẩu

 Khách:
 Thành viên:
 Tổng cộng
 Hits
IP của bạn: 112.213.89.34
 
CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG
 
 HÌNH ẢNH

 

KHỐI TIỂU HỌC

 

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

- Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.856.245

- Email: th.nguyenhue.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Nguyễn Tấn Đức

Điện thọai: 0613856245

Email:

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH

- Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.856.274

- Email: th.nguyenthidinh.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Lê Xuân Hùng

Điện thọai: 0984746346

Email:

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TỎAN

- Địa chỉ: Ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0618.659.364

- Email: th.tranquoctoan.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Bà Nguyễn Thị Hồng Bích

Điện thọai:0613.856219

Email:

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THANH

- Địa chỉ: Ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0618.659.384

- Email: th.phuthanh.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Bà Đinh Thị Lệ Nga

Điện thọai: 0919479762

Email:

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙYNH TẤN PHÁT

- Địa chỉ: Ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.8Eb36

- website: http://thhuynhtanphat.com

- Email: th.huynhtanphat.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Trần Đình Cẩn

Điện thọai: 0907.661.818

Email:

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀU MÂY

- Địa chỉ: Ấp Ấp Bàu Mây-Phú Thanh, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.696238

- Email: th.baumay.tanphu@dongnai.edu.vn

 

HIỆU TRƯỞNG

Bà Nguyễn Thị Cấp

Điện thọai: 0918065249

Email:

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM

- Địa chỉ: Ấp Thanh Thọ 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0618.858576

- Email: th.phulam.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Đinh Quốc Vũ

Điện thọai: 0166946906

Email:

8. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

- Địa chỉ: Ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.858.051

- Email: th.phudong.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Bà Phương Thị Tuyết Mai

Điện thọai: 0985.533.304

Email:

9. TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH SƠN

- Địa chỉ: Ấp Thanh Quang - Thanh Sơn , huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.661.367

- Email: th.thanhson.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Nguyễn Văn Công

Điện thọai:

Email:

10. TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC ĐĨNH CHI

- Địa chỉ: Ấp Phú Dũng, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.858.231

- Email: th.macdinhchi.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Bà Phạm Thị Liễu

Điện thọai: 0613.858231

Email:

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HÒANG

- Địa chỉ: Ấp Phú Hợp A-Phú Bình, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.661.675

- Email: th.dinhtienhoang.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Trần Hòang Anh

Điện thọai: 01234.097.426

Email:

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRUNG

- Địa chỉ: Ấp Phú Lợi - Phú Trung, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.858.246

- Email: th.phutrung.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Trần Yên Khang

Điện thọai: 0919.783.207

Email:

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU

- Địa chỉ: Ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0618.858.245

- Email: th.nguyendu.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Hòang Huy Hòang

Điện thọai: 0988439.621

Email:

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ AN

- Địa chỉ: Ấp 5- Phú An, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.668.087

- Email: th.phuan.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Bà Nguyễn Thị Xuân

Điện thọai: 0914.540.442

Email:

15. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

- Địa chỉ: Ấp 5 - Đắc Lua, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0633.884.332

- Email: th.nguyenbangoc.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Nguyễn Văn Tiến

Điện thọai: 0902.810.308

Email:

16. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN

- Địa chỉ: Ấp 12 - Đắc Lua, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0633.884.254

- Email: th.nguyenvietxuan.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Nguyễn Văn Tiến

Điện thọai: 0902.810.308

Email:

17. TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CÁT TIÊN

- Địa chỉ: Ấp 6 - Xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.669.083

- Email: th.namcattien.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Bà Lê Thị Hạnh

Điện thọai: 0987.282.146

Email:

18. TRƯỜNG TIỂU HỌC NÚI TƯỢNG

- Địa chỉ: Ấp 4- Núi Tượng, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.791.181

- Email: th.nuituong.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Nguyễn Văn Nhân

Điện thọai: 0978.259.123

Email:

19. TRƯỜNG TIỂU HỌC SUỐI GẤM

- Địa chỉ: Ấp 3 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.691.877

- Email: th.suoigam.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Lê Xuân Dinh

Điện thọai: 097.5757.973

Email:

 

 

20. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

- Địa chỉ: Ấp 2 – Tà Lài, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.791.029

- Email: th.nguyentrungtruc.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Bà Nguyễn Thị Miên

Điện thọai: 0978.855.906

Email:

21. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ LÀI

- Địa chỉ: Ấp 3 - Tà Lài, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.791.027

- Email: th.talai.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Vũ Hòang Công Tác

Điện thọai: 0976.703.697

Email:

22. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LẬP

- Địa chỉ: Ấp 2, xã Phú Lập, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.791.122

- Email: th.phulap.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Nguyễn Văn Hải

Điện thọai: 0986.428.976

Email:

23. TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

- Địa chỉ: Ấp 6 - Xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.791.089

- Email: th.kimdong.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Trần Thị Huệ

Điện thọai: 0613791089

Email:

24. TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC THỊNH

- Địa chỉ: Ấp 2 - Phú Thịnh, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.690.614

- Email: th.locthinh.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Bà Nguyễn Thị Ghi

Điện thọai: 0168.6401.323

Email:

25. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

- Địa chỉ: Ấp 2, Phú Lộc, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.696.340

- Email: th.phamvandong.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Bà Tạ Thị Hồng

Điện thọai: 0909486409

Email:

26. TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

- Địa chỉ: Ấp 2, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.795.024

- Email: th.levantam.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Ông Lê Ngọc Dũ

Điện thọai: 0919226293

Email:

27. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐIỀN

- Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phú Điền, huyện Tân Phú

- Điện thọai: 0613.629725

- Email: th.phudien.tanphu@dongnai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Bà Lê Thị Kim Đòai

Điện thọai: 0909486409

Email:

 

Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới
 Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi năm 2016
 Thực hiện Công văn liên tịch số 375/SGDĐT-SNV về quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên MN-PT
 Xét thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 và kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2015
 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú
 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên diện quy hoạch cán bộ quản lý trường học giai đoạn 2015-2020
 Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
 Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển năm học 2015-2016
 Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục hành chính
 Thủ tục thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã, thị trấn
 Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường,...
 Thành lập trường trung học cơ sở
 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục
 Cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp học
 Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 Cấp bản sao văn bằng từ hồ sơ gốc
 Điểu chỉnh chi tiết trên văn bằng tốt nghiệp phổ thông
 Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác
 Thủ tục xét tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
 Thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Email Sở GD Đồng Nai
dongnai.edu.vn
 Tên người dùng
 Mật khẩu
Email@gddttanphu.edu.vn
Tin mới
Hoạt động đội cây mùa xuân tại trường Tiểu học Nguyễn Du
Giới thiệu phần mềm họp trực tuyến, học ảo, eLearning trực tuyến Adobe Connect
Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
Địa lý - Phương pháp phát huy tính tích cực trong việc sử dụng đồ dùng trực quan vào dạy học địa lý
 
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TỔNG HỢP

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI
Trụ Sở: Khu 8 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại văn phòng: (0613) 856.104 - Fax: 0613.698.082
Email: gddttanphu@dongnai.edu.vn
Http://gddttanphu.edu.vn Thiết kế bởi: Vi Tính Trường Đại