TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982)-(20/11/2015)

 

 
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng
 Phần mềm đọc tài liệu PDF Foxit Reader (khuyên dùng)
Moet.edu.vn
 Tên người dùng
 Mật khẩu

 Khách:
 Thành viên:
 Tổng cộng
 Hits
IP của bạn: 112.213.89.34
 
Văn bản
 
Số ký hiệu văn bản: Số: 25/TB-PGD&ĐT
Tuyen dung vien chuc nganh Giao duc nam hoc 2012 - 2013
Cập nhật vào: 07:40 02.08.2012
Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2012 - 2013
Thể loại: Tổ chức cán bộ
Nội dung chi tiết:

THÔNGBÁO

 Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2012- 2013

––––––––––––––––––––––––––

 

Căn cứ Kếhoạch số: 88/KH-UBND ngày 27/7/2012 của UBND huyện Tân Phú  về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dụcnăm 2012; phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dụcnăm học 2012 – 2013 như sau:

1. Đối tượng xét tuyển:

-Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu tại Đồng Nai, ưu tiên thí sinh có hộ khẩu tại huyệnTân Phú;

-Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (được chính quyền địa phương xácnhận);

-Có trình độ chuyên môn đạt yêu cầu của ngạch cần tuyển;

-Có đủ sức khỏe; phát âm chuẩn; không dị dạng, khiếm khuyết thể hình.

Ghichú: Căn cứ Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủvề tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bắt đầu từ năm học 2012-2013 giáoviên mầm non cũng thực hiện tuyển dụng như giáo viên phổ thông và do Hội đồngtuyển dụng của huyện xét tuyển. Đối với những giáo viên mầm non đang công táctại các trường mầm non diện hợp đồng lao động theo Quyết định số161/2002/QĐ-TTg nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định sẽ được ưu tiên tuyểndụng.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển:

2.1  Đối với giáo viên: 

Đạttrình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng vớicác ngạch giáo viên dự tuyển: tốt nghiệp các trường Đại học sư phạm (Khoa sưphạm), Cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy; nếu tốt nghiệp cáctrường Đại học, Cao đẳng khác ngoài sư phạm hệ chính quy, phải có chứng chỉnghiệp vụ sư phạm.

Đãhoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước - quảnlý ngành giáo dụcvà những nội dung có liên quan.

Đạtyêu cầu về hiểu biết và trình độ như sau:

a) Yêu cầu về hiểu biết:

-Nắm được mục tiêu cấp học, nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối chính sáchcủa Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục- đào tạo;

-Nắm được kiến thức cơ bản, lý luận dạy học, phương pháp giảng dạy bộ môn màgiáo viên trực tiếp giảng dạy;

-Nắm được tâm sinh lý lứa tuổi, tình hình học tập bộ môn và các hoạt động giáodục của học sinh mà giáo viên phụ trách; hiểu biết và tiến hành được một sốhoạt động giáo dục.

b) Yêu cầu về trình độ:

- Ngạch giáo viên Mầm non: Tốtnghiệp Trung học sư phạm trở lên;

- Ngạch giáo viên Tiểu học:Tốt nghiệp Trung học sư phạm trở lên;

- Ngạch giáo viên Trung học cơ sở: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên;

Ghichú: Đối với những giáo viên hợp đồng theo Quyết định số161/2002/QĐ-TTg đang công tác tại các trường mầm non đang hợp đồng tại cáctrường, nếu có đủ các điều kiện tiêu chuẩn trên và trong năm học 2011-2012 hoànthành nhiệm vụ, được nhà trường dự kiến tiếp tục bố trí làm việc trong năm học2012-2013 được ưu tiên tuyển dụng và bố trí tại đơn vị đang công tác.

2.2  Đối với nhân viên:

-  Ngạch Kế toán: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành tài chính kế toán trở lên; có chứng chỉ A Tin học;

- Ngạch thư viện: Tốt nghiệp Trung cấp thưviện trở lên; có chứng chỉ A ngoại ngữ; có chứng chỉ A tin học;

- Ngạch viên chức thí nghiệm – thiết bị: 

Đốivới viên chức làm thiết bị ở các trường tiểu học: Tốt nghiệp trung cấp thiết bịtrở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổthông theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đốivới viên chức làm thiết bị ở các trường trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳngthiết bị trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thiết bị ởtrường phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc tốt nghiệp CĐSP Lý, Hóa,Sinh và cam kết dự các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trườngtrung học cơ sở.

- Ngạch Lưu trữ viên trung cấp: Tốtnghiệp trung cấp văn thư - lưu trữ, có chứng chỉ A tin học.

- Ngạch nhân viên y tế: Cótrình độ trung cấp y, dược, điều dưỡng trở lên.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng:

3.1 Ngànhhọc Mầm non:

Tuyển dụng247 viên chức. Trong đó:

- Tuyển dụnggiáo viên đang hợp đồng theo Quyết định 161: 192 người;

- Giáo viêntuyển mới: 43 người;

- Nhân viên:12 người, gồm: 04 văn thư, 02 kế toán, 06 y tế trường học.

3.2 Bậc Tiểuhọc:

Tuyển dụng11 viên chức. Trong đó:

- Giáo viên:04 người, gồm: 02 giáo viên tiểu học, 02 giáo viên tiếng Anh.

- Nhân viên:07 người, gồm: 04 y tế trường học, 01 văn thư, 01 thư viện, 01 kế toán.

3.3 BậcTrung học cơ sở:

Tuyển dụng06 viên chức. Trong đó:

- Giáo viên:02 người, gồm: 01 giáo viên Tin học, 01 giáo viên Nhạc- Công tác Đội.

- Nhân viên:04 người, gồm: 03 y tế trường học, 01 văn thư.

4. Hình thức và cách thức tuyển dụng:

4.1 Hìnhthức tuyển dụng:

- Đối với giáoviên: xét tuyển theo kết quả học tập + thực hànhgiảng dạy;

- Đối với nhânviên: xét tuyển theo kết quả học tập + phỏng vấn.

4.2  Xác định điểm xéttuyển:

Điểmxét tuyển bao gồm điểm kết quả học tập (điểm học tập và điểm tốt nghiệp) + điểmthực hành giảng dạy và phỏng vấn, trong đó:

- Cách tính điểm:Điểm được quy đổi theo thang điểm 100.

Điểmhọc tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộquá trình học tập, tính hệ số 1.

Điểmtốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệphoặc điểm bảo vệ luận văn, tính hệ số 1.

Trườnghợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồngthời là điểm tốt nghiệp, tính hệ số 2.

Điểmthực hành giảng dạy đối với giáo viên và điểm phỏng vấn đối với nhân viên đượctính hệ số 2.

- Điểm xét tuyển:Điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (hệ số 1), điểm tốt nghiệp (hệsố 1) và điểm thực hành hoặc điểm phỏng vấn (hệ số 2).

4.3 Xácđịnh người trúng tuyển:

Ngườitrúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

-Có điểm học tập, tốt nghiệp và điểm thực hành giảng dạy, phỏng vấn mỗi loại đạttừ 50 điểm trở lên;

-Có điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêuđược tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

-Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉtiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành giảng dạy, phỏng vấncao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành giảng dạy, phỏng vấn bằng nhauthì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưutiên. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiênthì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

Lưu ý: Kết quả xét tuyển khôngbảo lưu cho các kỳ xét tuyển lần sau. Và điểm xéttuyển là cơ sở ưu tiên nhiệm sở cho người trúng tuyển.

5. Ưu tiên trong xét tuyển (áp dụng trong trường hợp cần xác định thí sinh trúng tuyển khi 02 thísinh trở lên có tổng số điểm cuối cùng bằng nhau).

Ưu tiên được xét theo thứ tự sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

- Thương binh; Người được hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núitừ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

           - Người dự tuyển là nữ.
Thống kê
Đã xem: 1472
Đã tải về: 625


Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới
 Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi năm 2016
 Thực hiện Công văn liên tịch số 375/SGDĐT-SNV về quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên MN-PT
 Xét thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 và kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2015
 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú
 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên diện quy hoạch cán bộ quản lý trường học giai đoạn 2015-2020
 Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
 Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển năm học 2015-2016
 Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục hành chính
 Thủ tục thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã, thị trấn
 Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường,...
 Thành lập trường trung học cơ sở
 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục
 Cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp học
 Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 Cấp bản sao văn bằng từ hồ sơ gốc
 Điểu chỉnh chi tiết trên văn bằng tốt nghiệp phổ thông
 Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác
 Thủ tục xét tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
 Thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Email Sở GD Đồng Nai
dongnai.edu.vn
 Tên người dùng
 Mật khẩu
Email@gddttanphu.edu.vn
Tin mới
Hoạt động đội cây mùa xuân tại trường Tiểu học Nguyễn Du
Giới thiệu phần mềm họp trực tuyến, học ảo, eLearning trực tuyến Adobe Connect
Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
Địa lý - Phương pháp phát huy tính tích cực trong việc sử dụng đồ dùng trực quan vào dạy học địa lý
 
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TỔNG HỢP

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI
Trụ Sở: Khu 8 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại văn phòng: (0613) 856.104 - Fax: 0613.698.082
Email: gddttanphu@dongnai.edu.vn
Http://gddttanphu.edu.vn Thiết kế bởi: Vi Tính Trường Đại