TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982)-(20/11/2015)

 

 
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng
 Phần mềm đọc tài liệu PDF Foxit Reader (khuyên dùng)
Moet.edu.vn
 Tên người dùng
 Mật khẩu

 Khách:
 Thành viên:
 Tổng cộng
 Hits
IP của bạn: 112.213.89.34
 
Văn bản
 
Số ký hiệu văn bản: Số: 31/KH- PGD&ĐT
Ke hoach boi duong thuong xuyen giao vien mam non nam hoc 2013-2014
Cập nhật vào: 03:29 22.07.2013
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non Năm học 2013 -2014
Thể loại: Mầm non
Nội dung chi tiết:

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáoviên Mầm non

Năm học 2013 -2014

–––––––––––––––

 

Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 V/v Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, Thôngtư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thườngxuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT; Thực hiện kếhoạch của Sở GD&ĐT tại công văn số 1080/KH- SGDĐT ngày 30/5/2013 V/v Triểnkhai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dụcthường xuyên, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên mầm non nămhọc 2013-2014 như sau :

I.MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2013-2014:

- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xãhội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển nănglực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩnnghề nghiệp giáo viên.

- Nâng caochất lượng đội ngũ trong quản lí, giáo dục và chăm sóc trẻ, đáp ứng cơ bản mụctiêu đổi mới giáo dục mầm non và yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của địaphương.

- Phát triểnnăng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quảBDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên củanhà trường, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp.

II.ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

Tất cả cán bộ, giáo viên mầm non ở các loạihình trường đều phải tham gia tập huấn, bồi dưỡng các nội dung theo quy định.

III. NỘIDUNG, THỜI LƯỢNG, THỜI GIAN BỒI DƯỠNG:

1. Nội dung bắtbuộc: (60 tiết/năm học)

a. Nội dung bồidưỡng 1: (30 tiết/năm học)

- (1) Quán triệt cácvăn kiện, Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hộinghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo” và các chỉ đạocủa huyện uỷ, đảng ủy địa phương về phát triển sự nghiệp giáo dục (8 tiết).

- (2) Triển khaicác chính sách về phát triển giáo dục mầm non và hướng dẫn tổ chức thực hiệnnhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2013- 2014 (8 tiết).

- (3) Quán triệt nội dung Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về những tác hại của việcdạy học trước chương trình lớp 1, từ đó không cho trẻ học trước chương trìnhlớp 1.

 

* Các nội dung (1)&(2)sẽ được triển khai theo hình thức tập trung (16 tiết) theo kế hoạch bồidưỡng chính trị của Phòng GD&ĐT. Nội dung (3) và các nội dung bồi dưỡng đạitrà tại đơn vị (theo kế hoạch số 26/KH-PGD&ĐT ngày 06/6/2013) do hiệutrưởng tổ chức bồi dưỡng trong 14 tiết.

b. Nội dung bồidưỡng 2: (30 tiết/năm học)

- Cải tiến hình thức và nâng cao chất lượngnội dung sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt chuyên đề cấp tổ, trường học.

- Hướng dẫn thực hiện đánh giá trẻ ở các độtuổi và hồ sơ quản lí hoạt động đánh giá.

- Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dụctrường mầm non.

- Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực đội ngũ GV-CBQL trong công tác giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật nhằm thực hiện hiệu quả Dựán “Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và người chưa thành niên cần sự bảo vệ đặc biệt”.

- Quy chế nuôi dạytrẻ; công tác quản lí nhóm lớp của giáo viên mầm non.

2. Nộidung tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3): (60 tiết/năm học)

Trong năm học này, PhòngGD&ĐT lựa chọn và thống nhất nội dung thuộc các module sau:

2.1. Đối với giáo viên khối nhà trẻ:

- Yêu cầu bồi dưỡng:

+ Tên module: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môitrường giáo dục của giáo viên. Mã module: MN 8, có 15 tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là6 tiết lý thuyết.

+ Tên module:  Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục củagiáo viên. Mã module: MN 17, có 15tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lýthuyết.

+ Tên module:  Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghépnội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lực tiết kiệm và giáo dục antoàn giao thông. Mã module: MN 27, có 15tiết gồm: thời gian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lýthuyết.

+ Tên module:  Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Mãmodule: MN 39, có 15 tiết gồm: thờigian tự học là 9 tiết; thời gian học tập trung là 6 tiết lý thuyết.

File đính kèm
Dạng file: doc
Dung lượng: 94.50 Kb
Thống kê
Đã xem: 5145
Đã tải về: 26743


Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới
 Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi năm 2016
 Thực hiện Công văn liên tịch số 375/SGDĐT-SNV về quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên MN-PT
 Xét thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 và kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2015
 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú
 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên diện quy hoạch cán bộ quản lý trường học giai đoạn 2015-2020
 Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
 Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển năm học 2015-2016
 Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục hành chính
 Thủ tục thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã, thị trấn
 Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường,...
 Thành lập trường trung học cơ sở
 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục
 Cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp học
 Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 Cấp bản sao văn bằng từ hồ sơ gốc
 Điểu chỉnh chi tiết trên văn bằng tốt nghiệp phổ thông
 Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác
 Thủ tục xét tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
 Thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Email Sở GD Đồng Nai
dongnai.edu.vn
 Tên người dùng
 Mật khẩu
Email@gddttanphu.edu.vn
Tin mới
Hoạt động đội cây mùa xuân tại trường Tiểu học Nguyễn Du
Giới thiệu phần mềm họp trực tuyến, học ảo, eLearning trực tuyến Adobe Connect
Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
Địa lý - Phương pháp phát huy tính tích cực trong việc sử dụng đồ dùng trực quan vào dạy học địa lý
 
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TỔNG HỢP

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI
Trụ Sở: Khu 8 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại văn phòng: (0613) 856.104 - Fax: 0613.698.082
Email: gddttanphu@dongnai.edu.vn
Http://gddttanphu.edu.vn Thiết kế bởi: Vi Tính Trường Đại