TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982)-(20/11/2015)

 

 
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng
 Phần mềm đọc tài liệu PDF Foxit Reader (khuyên dùng)
Moet.edu.vn
 Tên người dùng
 Mật khẩu

 Khách:
 Thành viên:
 Tổng cộng
 Hits
IP của bạn: 112.213.89.34
 
Văn bản
 
Văn Bản Luật - Tiểu học
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Số: 59/2012/TT-BGDĐT 06.03.2015  - Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 Xem chi tiết
Số: 30/2014/TT-BGDĐT 27.08.2014  - Thông tư Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
 Xem chi tiết
Số: 67/2011/TT-BGDĐT 29.12.2011  - Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
 Xem chi tiết
Số: 14/2011/TT-BGDĐT 13.04.2011  - Thông tư Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
 Xem chi tiết
Số : 41/2010/TT-BGDĐT 29.12.2010  - Thông tư Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
 Xem chi tiết
717/BGDDT-GDTH 10.02.2010  - Hướng dẫn một số nội dung của Thông tư 32 về đánh giá xếp lọai học sinh Tiểu học
 Xem chi tiết
616/BGDDT-GDTH 04.02.2010  - Hướng dẫn đánh giá xếp lọai giáo viên Tiểu học theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT
 Xem chi tiết
Số: 32 /2009/TT-BGDĐT 26.10.2009  - Thông tư Ban hành Quy định về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.
 Xem chi tiết
Số 7975 /BGDĐT-GDTH 09.09.2009  - Công văn Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học.
 Xem chi tiết
Số: 15/2009/TT-BGDĐT 15.07.2009  - Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học
 Xem chi tiết
Số:1741/BGDĐT 04.03.2009  - V/v hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tíach cực
 Xem chi tiết
Số:04/2008/QĐ-BGDĐT 15.12.2008  - Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
 Xem chi tiết
Số: 40/2008/CT-BGDĐT 21.07.2008  - Chỉ thị Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013
 Xem chi tiết
Số 51/2007/QĐ-BGDĐT 15.12.2007  - Điều lệ trường Tiểu học
 Xem chi tiết
Số 55/2007/QĐ 27.09.2007  - Quyết định Ban hành Quy định Mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học
 Xem chi tiết
Số: 23/2006/QĐ-BGD&ĐT 21.05.2006  - Văn bản này quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật
 Xem chi tiết
Số: 32/2005/QĐ -BGD&ĐT 23.10.2005  - Quyết định của Bộ GDĐT Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 Xem chi tiết
Số: 30/2005/QĐ-BGD&ĐT 29.09.2005  - Quyết định Về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
 Xem chi tiết
Số: 31/2002/QĐ-BGD&ĐT 13.06.2002  - Quyết định ban hành Mẫu chữ viết trong trường tiểu học
 Xem chi tiết
Số: 2165/GD-ĐT 26.06.1995  - Quyết định hành Bản “Qui định về vệ sinh trường tiểu học”
 Xem chi tiết
Số: 2164/GD-ĐT 26.06.1995  - Quyết định quy định tiêu chuẩn trường, lớp, thư viện trường Tiểu học
 Xem chi tiết


Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới
 Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi năm 2016
 Thực hiện Công văn liên tịch số 375/SGDĐT-SNV về quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên MN-PT
 Xét thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 và kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2015
 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú
 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên diện quy hoạch cán bộ quản lý trường học giai đoạn 2015-2020
 Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
 Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển năm học 2015-2016
 Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục hành chính
 Thủ tục thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã, thị trấn
 Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường,...
 Thành lập trường trung học cơ sở
 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục
 Cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp học
 Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 Cấp bản sao văn bằng từ hồ sơ gốc
 Điểu chỉnh chi tiết trên văn bằng tốt nghiệp phổ thông
 Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác
 Thủ tục xét tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
 Thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Email Sở GD Đồng Nai
dongnai.edu.vn
 Tên người dùng
 Mật khẩu
Email@gddttanphu.edu.vn
Tin mới
Hoạt động đội cây mùa xuân tại trường Tiểu học Nguyễn Du
Giới thiệu phần mềm họp trực tuyến, học ảo, eLearning trực tuyến Adobe Connect
Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
Địa lý - Phương pháp phát huy tính tích cực trong việc sử dụng đồ dùng trực quan vào dạy học địa lý
 
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TỔNG HỢP

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI
Trụ Sở: Khu 8 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại văn phòng: (0613) 856.104 - Fax: 0613.698.082
Email: gddttanphu@dongnai.edu.vn
Http://gddttanphu.edu.vn Thiết kế bởi: Vi Tính Trường Đại